2016. november 29., kedd

Miért a könyvtár?

Az elmúlt hetekben több szakmai rendezvényen volt alkalmam részt venni előadóként és hallgatóként is, s szinte mindegyiken előkerült - előadás vagy beszélgetések témájaként - a könyvtárak közösségépítő, közösségfejlesztő szerepe, illetve közösségi tér volta, másrészt pedig az afölött érzett keserűség, hogy miért nem látják ezt bennünk mások, a külvilág, hogy miért nem tudjuk ezt mi, könyvtárak megmutatni magunkról. 

Sokat olvasok mostanában külföldi szakirodalmat "könyvtár és közösség" témában, így találtam egy kiváló összeállítást 2011-ből, amelyben amerikai könyvtárosok gyűjtöttek csokorba 23 érvet arra a kérdésre, hogy miért a könyvtár. Ezt osztom most meg ebben a bejegyzésben, azzal a reménnyel, hogy mi is össze tudjuk állítani a magunk listáját...

A cikk a Public Libraries Online 2011. szeptember/októberi számában jelent meg azzal a céllal, hogy 
 • bemutassák azt az óriási munkát, amit az amerikai közkönyvtárak végeznek a települések és a lakosság (a szolgált közösség) fejlődése érdekében; 
 • bátorítsák a könyvtárakat és könyvtárosokat arra, hogy megosszák egymással tapasztalataikat, ötleteiket, legjobb gyakorlataikat;
 • a könyvtárak építsenek új kapcsolatokat és erősítsék, újítsák meg a régieket, s nem utolsó sorban, hogy
 • ösztönözzék a könyvtárosokat arra és eszközt adjanak a kezükben ahhoz, hogy az eddiginél sokkal aktívabban és hatékonyabban mutassák meg magukat a döntéshozóknak az ismertség, az elismertség és a jobb források érdekében. 
Hogy megmutassák, a könyvtárak ma már sokkal többet kínálnak, mint dokumentum és technológia. 
  Az érveket sok-sok példával illusztrálták.

  A könyvtárak mint közösségépítők

  1. A közkönyvtárak segítik a nehézségekkel küszködő, leszakadóban lévő települések, településrészek revitalizációját. 
  A kaliforniai Richmond közkönyvtára helyi
  növényfajták  magjainak kölcsönzésével
  is foglalkozik
  A települési könyvtárak vibráló közösségi központokként emberek sokaságának kínálnak vonzó lehetőségeket, szolgáltatásokat, programokat, vagy éppen gazdasági lehetőséget.

  2. A könyvtárak fontos partnerek a fenntarthatóságban. 
  A helyi közösség és az iskolai rendszeren kívüli oktatás kulcsszereplőjeként a közkönyvtárak kiváló partnerek az élhető, fejlődő, fenntartható települések megteremtésében. Azon túl, hogy a könyvtárépületek kialakításakor kiemelt szempontot jelent a környezetvédelem, a könyvtárak fontos szerepet játszanak a helyi élelmiszerek, termékek megismertetésében, támogatásában is - együttműködésben a helyi cégekkel, termelőkkel, kereskedőkkel. 

  3. A könyvtárak különleges gyűjteményei a szolgált közösség igényei és szükségletei mentén alakulnak ki.
  A növénymagok kölcsönzésén túl számos más, a tradicionális könyvtár gyűjteményébe nemigen tartozó dolgot is kölcsönöznek a könyvtárak - a helyi közösség szükségletei és igényei szerint, a horgászbottól a biciklilakatig. Az Iowa City Public Library például keretezett posztereket és eredeti művészeti alkotásokat is kölcsönöz felhasználói számára. 

  4. A könyvtárak megőrzik a közösség történeti emlékeit - különös tekintettel a kisebbségekre.
  A helyi közkönyvtár a település és lakossága történetének, múltjának és fejlődésének számos emlékét, objektumát őrzi, rendezetten, feltárva, mindenki számára hozzáférhetően. 


  5. A könyvtárak olyan helyek, ahol az emberek megismerhetik egymást és közösségüket.
  Robert Putnam szerint lehet, hogy az emberek főleg információért mennek a könyvtárba, de egymást is megtalál(hat)ják ott. A csecsemőjükkel, kisgyermekükkel könyvtári foglalkozásra érkező anyukák, az idősek, a tinédzserek mind sorstársakra, barátokra lelhetnek a könyvtárban.

  6. A könyvtárak a társadalmi problémák megoldásának segítői és katalizátorai.
  A könyvtárosok napi kapcsolatban állnak felhasználóikkal, ismerik életüket, szokásaikat, sokszor ügyes-bajos dolgaikat, problémáikat is, így sok esetben mindenkinél előbb és jobban képesek felismerni szükségleteiket. Mindezek következtében pedig a helyi társadalmi, szociális vagy akár egyéni problémák megoldásában is partnerek tudnak lenni. A Peabody Library például a nyári szünetben besegített a szünidős gyerekek étkeztetésébe.

  7. A könyvtárak a közösség társadalmi életének fontos részét képezik.
  Az amerikai kollégák e pontban a community's political life kifejezést használják, amit szándékosan fordítottam félre, hiszen nem a - szó szoros értelemben vett - politikai életben játszanak fontos szerepet a közkönyvtárak, hanem a szabadsággal, a szabadságjogokkal, a demokráciával stb. kapcsolatos értékek elsajátításának, az ezekről szóló diszkusszióknak fontos helyszínei a könyvtárak. 

  8. A könyvtárépületek fontos, kulturálisan releváns darabjai az építészetnek.
  A könyvtárépületek - legyenek régi Carnegi-típusú vagy modern épületek - a legtöbb esetben jelentéssel bíró, szimbólum jellegű építészeti alkotásai a településeknek. A könyvtár fizikai terei az intézmény által vallott értékek, funkció- és feladatrendszer kifejezőeszközei.

  9. A könyvtárak nélkülözhetetlen üzleti információs forrásokat biztosítanak, különösen a kis- és közepes vállalkozások számára.
  A könyvtárak hosszú ideje az üzleti élet és a vállalkozások nélkülözhetetlen információs bázisát jelentik, de néhány könyvtár ezt a funkciót még magasabb szintre emelte: a District of Columbia Public Libraries hálózat e-BIC (Enhanced Business Information Center) szolgáltatása az információn túl modern konferencia-termeket, IKT eszközöket, workshopokat és felkészült könyvtárost is kínál a kis- és közepes vállalkozások számára.

  A könyvtárak mint közösségi központok a társadalom legkülönbözőbb csoportjai számára

  10. A könyvtárak hozzájárulnak ahhoz, hogy a nem angol anyanyelvű lakosság is megjelenjen a közösség életében.
  A többnyelvű honlapok és könyvtári feliratok mellett az angoltól eltérő nyelvű dokumentumokkal, kisebbségi nyelveket beszélő könyvtárosok alkalmazásával, kétnyelvű foglalkozásokkal és klubokkal segítik a közösségek nem angol anyanyelvű tagjainak információhoz való hozzájutását, tájékozódását és könnyebb beilleszkedését. 

  11. A bevándorlók számára információt és segítséget nyújtanak ahhoz, hogy minél könnyebben beilleszkedjenek új, választott közösségükbe.
  Helyet és alkalmakat biztosítanak ahhoz, hogy a bevándorlók és családjaik hozzáférjenek a számukra fontos információkhoz, forrásokhoz, hogy új készségeket sajátíthassanak el és új kapcsolatokat építhessenek a helyiekkel. A New York Public Library például angol nyelvtanfolyamokat szervez, speciális tájékoztatást nyújt a letelepedéssel és az állampolgárság megszerzésével kapcsolatban, s minden évben megszervezi az Immigrant Heritage Week programsorozatot. A Public Library Association pedig online továbbképzést szervez könyvtárosoknak arról, milyen szolgáltatásokat érdemes és szükséges az USA-ba újonnan érkezőknek biztosítani.

  12. A könyvtárak információt, forrásokat és segítséget nyújtanak az LMBTQ közösség tagjai számára.
  A másságukra ráébredő tinédzserek számára sokszor az egyetlen biztonságos, befogadó és támogató hely a könyvtár, ahol a könyvtáros mentorként lép fel. A New York Public Library egyik blogja információs forrásokat, olvasnivalót ajánl az LMBTQ közösség tagjai számára.

  13. A könyvtárak  információt, forrásokat és segítséget nyújtanak a fogyatékkal élők számára.
  Fekismervén, hogy a sokféleség (diversity) nem csak különböző népcsoportokat, nyelvi, vallási vagy kulturális különbségeket jelent, az amerikai közkönyvtárak egyedülálló tereket és szolgáltatásokat kínálnak a fogyatékkal élők számára is, a szoftverektől és speciális eszközöktől kezdve a különgyűjteményekig és a saját otthonukban igénybe vehető szolgáltatásokig. A könyvtárakban jelelést elsajátító könyvtárosok, s a fogyatékkal élőket segítő szervezetekkel együtt megvalósuló programok várják a speciális felhasználókat.

  A könyvtárak mint művészeti központok

  14. A könyvtárak megjelenési lehetőséget biztosítanak a helyi, s a nem a fő vonalba tartozó művészeknek, íróknak, zenészeknek.
  Kapcsolatokat építenek a helyi művészekkel és megjelenést biztosítanak nekik a különböző könyvtári programokon.

  15. Ingyenes programok révén segítik a művészek elfogadását és a részvételt a művészetekben.
  Kézműves és egyéb könyvtári programok keretében, speciális foglalkozásokon és a makerspace-ekben gyerekek és felnőttek is alkothatnak a könyvtárban, s közben betekintést nyerhetnek a művészettörténetbe, a művészeti stílusokba, a különböző technikákba is.

  16. Mindenki számára lehetővé teszik a művészetekhez való hozzfétést, nem csak azok számára, akik ezt megengedhetik maguknak.
  Míg a színház- és koncertjegyek ára folyamatosan a nő, a könyvtárak zenei, irodalmi, művszeti programjai legtöbbször továbbra is ingyenesek, így azok számára is lehetőséget kínálnak a tartalmas szabadidőeltöltésre, akik másképp nem juthatnának el hasonló programokra. 

  A könyvtárak mint egyetemek

  El Biblioburro
  17. A közkönyvtárak az "emberek egyeteme"-ként működnek. Ingyenes kurzusokat, workshopokat kínálnak, adatbázishasználatot tanítanak, online kurzusokat indítanak a tanulni vágyóknak.

  18. A távoli hozzáférés biztosítása révén azok számára is elérhetővé teszik a kulturálódást és a tanulást, akik nem tudnak elmenni a könyvtárba.
  A könyvtárbusz és a távoli adatbázishasználat a skála két szélső helyén elhelyezkedő szolgáltatás azok közül, amelyek igénybe vételéhez nincs szükség fizikailag felkeresni a könyvtárakat. 

  19. Többet kínálnak, mint pusztán a tartalom; lehetővé teszik, hogy a felhasználók létrehozhassák saját tartalmaikat.
  Ma már minden könyvtáros tudja, hogy a használó nem pusztán fogyasztója, felhasználója az információnak, hanem kreatív alkotója, új tartalmak létrehozója is. Ehhez a közkönyvtár helyet és szolgáltatást biztosít, valamint képzéseket, amelyeken meg lehet tanulni a Wikipédia szócikkek létrehozásának, vagy éppen a blogírás tudományát. A Charlotte Mecklenburg Library és a helyi gyermekszínház között létrejött együttműködés hívta életre az ImagineOn szolgáltatást, amely mára komoly kulturális alkotóközponttá nőtte ki magát: évente mintegy 300.000 látogatja színielőadásait, 11 éven aluliak számára létrehozott speciális gyermekrészlegét, sokféle célra felhasználható termeit, tinédzserkönyvtárát, multimédia stúdióját és interaktív kiállításait.

  Az ImaginOn: The Joe & Joan Martin Center honlapjának nyitóoldala

  20. A könyvtárak segítik a civil párbeszédet.
  Az, hogy a médiában leginkább egy helyen tájékozódunk, a közösségi médiában a velünk azonos (vagy hasonló) ideológia, szemléleti alapon állók posztjait olvassuk, vagy akár az, hogy online vásárlásainkat is szinte mindig ugyanott intézzük, mára szinte ellehetetlenítette a párbeszédet a különböző világnézetű, felfogású emberek között. A könyvtárak az olyan projektekkel, mint a Human Library vagy a Socrates Cafe megpróbálják visszacsempészni a mindennapi életbe a beszélgetést, az együttműködést, a civil diskurzust.

  A könyvtárak mint az ifjúság támogatói

  Gyerekeknek és kamaszoknak kínált speciális szolgáltatások
  a Brooklyn Public Library honlapján
  21. A könyvtárak fontos, az élethez szükséges készségeket tanítanak a tinédzsereknek.
  A könyvtári programokon, tini-könyvklubokban, vetélkedőkön, vagy akár éppen önkéntes projektek keretében olyan készségeket sajátíthatnak el a kamaszok, amelyek segíti felkészülésüket későbbi tanulmányaikra vagy éppen a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre. A Brooklyn Public Library Multikulturális Gyakornoki Programja például olyan pozitív (munkahelyi/közösségi) tapasztalatot biztosít a résztvevőknek, amely révén társaiknál sokkal könnyebben állják meg helyüket a legkülönbözőbb multikulturális helyzetekben is.

  22. Mindennapi jelenlétükkel, rendszeres és nyári programjaikkal, olvastáboraikkal csökkentik a gyerekek és a kamaszok közötti gazdasági különbségeket, amelyek hatással vannak/lennének továbbtanulásukra is.
  Az ingyenes korrepetálás, a segítségnyújtás a házi feladat elkészítésében, vagy akár a különböző tantárgyi felzárkóztatás ma már sok közkönyvtár szolgáltatás-kínálatának szerves része. A könyvtárosok személyes, telefonos vagy online jelenléte és támogatása a hátrányos helyzetű gyerekek  nagy számának nyújt (szinte egyedüliként) segítséget.

  23. A könyvtárak a gyerekek fejlesztésének fontos partnerei.
  könyvtári gyűjtemények és terek használata, valamint a könyvtári programokon való részvétel révén a gyerekek pozitív élményeken keresztül tanulják meg az együttműködés, a közös munka és alkotás technikáit, ismerik meg előnyeit és pozitív következményeit. 

  Íme tehát az amerikai könyvtárak érveinek listája arra a kérdésre, miért a könyvtár. Nem egy közülük a miénknek is része lehet...

  Forrás: Community Centered: 23 Reasons Why Your Library Is the Most Important Place in Town

  Nincsenek megjegyzések:

  Megjegyzés küldése