2017. január 17., kedd

Közkönyvtárak és az ENSZ fenntarthatósági céljai

Az IFLA 2016. december 13. és 16. között Hágában tartotta a sorban immár negyedik, ezúttal európai workshopját az International Advocacy Programme (IAP) keretében. 

A workshopon 11 európai ország (Franciaország, Hollandia, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, Németország, Norvégia, Spanyolország, Svájc, Szlovákia, Szlovénia) 2-2 képviselője, az IFLA Leaders Programme-jának tagjai, valamint nemzetközi könyvtári szervezetek (Bill & Melinda Gates Foundation/Global Libraries; EBLIDA; Public Libraries 2020) képviselői vettek részt. Magyarországot Baráthné dr. Hajdú Ágnes mint MKE-elnök és jómagam mint közkönyvtáros képviseltük.

A workshop-sorozat célja az volt, hogy a résztvevők megismerjék az ENSZ 2030 Agenda-ját (UN 2030 Agenda), Fenntartható Fejlődés Célkitűzéseit (Sustainable Development Goals, SDGs); az IFLA SDGk-kel kapcsolatos tevékenységét; valamint az érdekérvényesítés és lobbizás alapjait, tervezésének és végrehajtásának lépéseit.

A workshop további célja az volt, hogy a könyvtárosok világosan értsék az ENSZ 2030 Agenda-t és a kapcsolódó SDG-ket; képesek legyenek azonosítani mindazokat a stakeholdereket, akik az egyes országokban az SGDk-hez kapcsolódó Nemzeti Fejlesztési Tervek (NFT) elkészítéséért felelősek; képesek legyenek egy érdekérvényesítési akciótervet (advocacy action plan) készíteni annak érdekében, hogy a stakeholderek felismerjék a közkönyvtárak szerepét az SDGk elérésében, s így a könyvtári tevékenységek beépüljenek az NFT-be; nemzeti és regionális könyvtárszakmai workshopokat tudjanak szervezni az IAP keretében.

A három napos workshop során a következő tematikákat dolgoztuk fel:
 1. Az ENSZ 2030 Agendája és Fenntartható Fejlődési Céljai
 2. Európai válasz az ENSZ célokra
 3. A könyvtárak és az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljai
 4. Az érdekérvényesítési folyamat tervezésének hét lépése
 5. Az IFLA kapcsolódó tevékenységei

Az ENSZ 2030 Agendája és Fenntartható Fejlődési Céljai

A globális problémák megoldására irányuló Millenniumi Fejlesztési Célokra (Milleneum Development Goals, MDG) épülő, és annak folytatását jelentő Fenntartható Fejlődési Célokról a 2012-es Rio+20 Fenntartható Fejlődési Konferencián született döntés. Az Egyesült Nemzetek kormányokkal, tudósokkal, illetve a civil társadalommal kooperálva alkotta meg a 2015 utáni fenntartható fejlődési keretrendszert. E munka eredményeként az ENSZ 193 tagállama 2015. szeptember 25-én elfogadta a 2030-ig megvalósítandó fenntartható fejlesztési céljairól benyújtott a 17 célt, és 168 alcélt tartalmazó javaslatcsomagot.

„A célok elérésének alapja kizárólag a kormányok, a civilek, a tudományos és a gazdasági élet szereplőinek együttműködése lehet, csak így juthatunk el a jelenlegi nem fenntartható fejlődési pályától a fenntarthatóig”. (Idézet forrása: Kőrösi Csaba, korábbi ENSZ nagykövet, jelenleg az NFFT Tanácsülések állandó meghívottja.)

A célokkal kapcsolatosan valamennyi ENSZ tagállamnak ún. nemzeti fejlesztési tervet kell kidolgoznia. 

Az IFLA célja, hogy érdekérvényesítés révén a közkönyvtárak belekerüljenek ezekbe a fejlesztési tervekbe mint a célok eléréséhez használandó intézmények, illetve a munkában együttműködő partnerek.

Európai válasz az ENSZ célokra

Az ENSZ célkitűzésekkel kapcsolatos európai feladatokról és tevékenységekről Sarah Gent, a Public Libraries 2020  (PL2020) alapítvány képviselője tartott előadást, aki az alapítvány legfontosabb feladataként az európai közkönyvtárak láthatóságának, érzékelhetőségének erősítését, a könyvtárakra fordított figyelem és támogatások növelését, a könyvtárak közötti együttműködés erősítését és a könyvtári érdekérvényesítés eszközeinek és üzeneteinek fejlesztését, kialakítását jelölte meg. 

Az Európai Unió fő intézményeinek bemutatását követően kiemelte az EU hagyományosan jó, támogató kapcsolatát az ENSZ-szel és az SDGk-kel, hiszen a fejlesztési programok révén az Unió jelentősen támogatja a fejlődő országokat a célok elérésében. Elmondta továbbá, hogy egy 2016 novemberi döntés értelmében az ENSZ célok bekerülnek az EU politikákba is, s a velük kapcsolatos folyamatokról, tevékenységekről rendszeres jelentéseket tesz majd közzé 2017-től az Európai Bizottság. 

Könyvtári szempontból az SDGk közül kiemelendő a 4. cél (Minőségi oktatás), amelyhez kapcsolódóan több, a könyvtárak, könyvtárosok számára is elérhető uniós program létezik. Ezek: Education and Training 2020 stratégiai keretprogram, a New Skills Agenda for Europe  európai készségfejlesztési program, valamint az Erasmus+ mobilitási program. 

Sarah Gent végül bemutatta a PL2020 által az egyes országok könyvtárairól készült infografikát (Country Factsheets), amelyek a könyvtári egyesületek által megküldött adatok alapján készültek, s jól hasznosíthatók az érdekérvényesítési tevékenység során.


Az érdekérvényesítési folyamat tervezésének hét lépése

A bevezető témákat követően az érdekérvényesítési folyamatával foglalkoztunk, végigvéve annak hét lépését (Seven Steps of the Advocacy Circle):
 1. A téma/probléma azonosítása és elemzése
 2. Célok megfogalmazása
 3. Az érintett döntéshozók azonosítása
 4. Az üzenet (és a „kérés”) megfogalmazása
 5. Ütemezés
 6. Szükséges források azonosítása, megteremtése, taktika kidolgozása, alkalmazása (végrehajtás)
 7. Értékelés és megosztás, kommunikáció
Az IFLA kapcsolódó tevékenységei

Az IFLA 2016 nyarán brosúrát jelentetett meg Access and opportunity for all, azaz Hozzáférés és lehetőség mindenki számára címmel. A brosúra célja, hogy bemutassa, hogyan járulnak hozzá a könyvtárak a 17 SDG megvalósításához. A kiadványt a világ számos országából származó példákkal, jó gyakorlatokkal és fotókkal illusztrálták.  

A brosúrához kapcsolódóan egy szórólap is megjelent Libraries can drive progress across the entire UN 2030 Agenda, azaz A könyvtárak mint az előrehaladás mozgatói az ENSZ 2030 Agenda megvalósításában címmel.  A szórólap SGD-kként összegzi röviden, hogyan, mivel tudnak a könyvtárak hozzájárulni a célok megvalósításához. 

* * *

A workshopot megelőző szabad délelőttömön ellátogattam a hágai közkönyvtár központi könyvtárába. Az itt készült képeket rövid magyarázatokkal itt lehet megnézni.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése