2017. március 21., kedd

21. századi készségek, amelyekre minden tanulónak szüksége van

2017. március 10-én publikálta a World Economic Forum (WEF) új, "New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning Through Technology", vagyis "Az oktatás új víziója: a szociális és érzelmi tanulás támogatása a technológia segítségével" című jelentését.

A jelentés alapja a New Vision for Education projekt volt, amely azt vizsgálta, hogyan tudja a technológia segíteni az oktatást, annak fejlesztését, illetve, hogy milyen innovatív megoldások segíthetik a gyerekeket abban, hogy a 21. században elengedhetetlen, de általában a hivatalos tantervek keretében nem oktatott egyes kompetenciákat és személyiségjegyeket fejlesszék.


A dokumentumról írt egyik összefoglaló azzal a kemény (a jelentést idéző) megállapítással kezdődik, hogy egyre nagyobb a szakadék a tanult és a szükséges készségek, ismeretek között. 

Aki ma állást keres, annak három alapkészséggel minimum rendelkeznie kell. Ezek: az együttműködés, a kommunikáció és a problémamegoldás készsége, vagyis azok, amelyeket a szociális és érzelmi tanulás (Social and Emotional Learning, SEL) folyamata során lehet elsajátítani. Kiegészítve a tradicionális készségekkel, képessé válhatunk arra, hogy helyt álljunk a digitális gazdaságban - mondja a jelentés.

A 21. századi sikeres élethez szükséges 16 készséget az alábbi ábra mutatja:


1. Alapműveltség, vagyis azok az alapvető készségek, amelyek a mindennapi feladatok elvégzéséhez szükségesek: írástudás, a számolás készsége, tudományos műveltség, ICT ismeretek, pénzügyi ismeretek, kulturális és társadalmi ismeretek.

2. Kompetenciák, vagyis az összetett kihívások, feladatok kezelésének, megoldásának képessége. Ide tartozik a kritikai gondolkodás, a kreativitás, a kommunikáció és az együttműködés.

3. Személyiségjegyek, tulajdonságok, amelyek meghatározzák, hogyan közelítünk változó világunkhoz: kíváncsiság, kezdeményezőkészség, kitartás, alkalmazkodóképesség, vezetés, társadalmi és kulturális tudatosság.

S mindezt összefogja az egész életen át tartó tanulás követelménye. 

A kulcskifejezés pedig a már említett Social and Emotional Learning, ami olyan, a munkaerőpiacon elvárt készségeket fejleszt elsősorban, mint a problémamegoldó képesség és az együttműködés. A jelentés szerint a  mai gyerekek mintegy 65%-a fog olyan munkakörben dolgozni, ha felnő, amely munkakör ma nem is létezik! Nélkülözhetetlen készség tehát esetükben a kreativitás és az alkalmazkodóképesség (hiszen nincs ma ember, aki a tradicionális módokon és eszközökkel fel tudná őket készíteni a munkájukra!). 

Kutatások szerint a szociális és érzelmi készségek bármikor fejleszthetők a gyermekkor során, de a leghatékonyabban a kisgyerekkorban, akár otthon is vagy az óvodában, iskolában, később pedig szükséges a kiterjesztésük, kiegészítésük, továbbfejlesztésük. A SEL-ről, előnyeiről és hatásairól bőven lehet olvasni a jelentésben; én most egy olyan ábrát szúrok ide be, amely tulajdonképpen a SEL eszközrendszerét mutatja be:


Noha a jelentés nem tér ki a könyvtárak szerepére a SEL alkalmazásában, jól látható az ábrából, hogy számos oktatási mód, stratégia megjelenik vagy megjelenhet a könyvtári programokban, a könyvtárak nem formális és informális oktatási tevékenységében is, akár a játék alapú tanulást, a tanulás biztonságos környezetének megteremtését, az egyes témák önálló felfedezésének irányítását, támogatását vagy a csoportban, közösségben (együtt) végzett tevékenységeket nézzük. 

Érdemes tehát végigolvasni és végiggondolni a WEF új jelentését, megkeresni a kapcsolódó pontokat, s beépíteni tanulságokat és javaslatokat saját, könyvtári tevékenységünkbe is.

Források:

  1. New Vision for Education: Fostering Social and Emotional Learning through Technology
  2. Jenny Soffel, Website Editor (World Economic Forum) összefoglalójaNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése