2018. június 18., hétfő

Our Public Libraries 2022 – Elkészült az új közkönyvtári stratégia Írországban

Jelentős érdeklődést és több pozitív visszajelzést is kapott a blog Facebook oldalán egy, a The Irish Timesban megjelent cikk rövid ismertetése, amely szerint Írországban szeretnék megduplázni a könyvtárhasználók számát a következő 5 évben. A cikk alapját adó új könyvtári stratégia összefoglalója az alábbi bejegyzés.

Az Our Public Libraries 2022 - Inspiring, Connecting and Empowering Communities címet viselő dokumentum az ír vidék- és közösségfejlesztési (!) miniszter előszavával kezdődik, aki a közkönyvtárakat a változások katalizátorának, a társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődés támogatóinak, nevezi, olyan intézményeknek, amelyek abban segítik a közösségeket, hogy hatékonyan ki tudják használni a modern társadalom biztosította lehetőségeket. 

A szakértői bizottság által kidolgozott stratégiai tervet 2017 decembere és 2018 februárja között társadalmi konzultációra bocsátották. A beérkezett több mint 200 véleményt, továbbá tíz fókuszcsoport, négy könyvtárosoknak szervezett workshop, három választott regionális képviselők részvételével megrendezett workshop, illetve három, könyvtár vezetőknek szervezett workshop eredményeit, javaslatait beépítették a dokumentumba. 

Vízió
A közkönyvtárak vonzó, hívogató és befogadó helyek, ahol a közösség minden tagja hozzáférhet a tudáshoz, gondolatokhoz és információkhoz, s ahol az embereknek lehetőségük nyílik a reflexióra, a kapcsolatteremtésre és a tanulásra.

A közkönyvtárak értékei: kreativitás, egyenlőség, bizalom és integritás, minőség és kiválóság, innováció és flexibilitás, befogadás, demokratikus párbeszéd.


Stratégiai célok a következő 5 évre
A könyvtárak erős és megbízható brandjére építve
 • a közkönyvtárak mint közösségi központok megerősítése;
 • a könyvtárak mint vonzó helyek, kihagyhatatlan célpontok, desztinációk megjelenítése szakképzett személyzettel, akik a legkülönfélébb területeken tudnak iránymutatást adni és segíteni, többek között az olvasás és műveltség, az élethosszig tartó tanulás, az üzleti élet és a munkavállalás, valamint az egészséges életmód és a jól-lét területén;
 • a közkönyvtárak megbízható helyként való megerősítése a helyi közösségek számára - közösségi helyszínek, szolgáltatások és források elérhetővé tételével, úgy és akkor, ahogy és amikor az a közösség tagjai számára a legjobb;
 • egyenlő hozzáférés biztosítása, mindenki számára; 
 • a felhasználói élmény, a technológia, a források és a nyitvatartási idők átalakítása annak érdekében, hogy az a könyvtárhasználók számára a lehető legjobb szolgáltatásokat lehessen nyújtani;
 • a könyvtárhasználat és a könyvtárakat aktívan használók számának növelése a jelenlegi 16%-ról 30%-ra.

A célok megvalósítását három fő stratégiai program szolgálja: 
1) Olvasás és műveltség; 2) Tanulás és információ; 3) Közösség és kultúra. 

Megvalósításukat a következő eszközök segítik: 
Infrastruktúra és szolgáltatások biztosítása; Könyvtári Team; Promóció és Marketing; Gyűjtemények; Kutatás és fejlesztés; Finanszírozás.

Olvasás és műveltség 
 1. A könyvtárakat az írás-olvasás és a műveltség fejlesztésének központjaivá tesszük a helyi közösségek számára*. 
 2. Minden korosztályban népszerűsítjük az olvasás és az olvasás fejlesztésének előnyeit és lehetőséget biztosítunk az emberek számára arra, hogy művelt és tájékozott egyénekké válhassanak.
  Tanulás és információ

  1. A nemzeti és helyi partnerekkel együtt kialakított és működtetett szolgáltatások révén mindenki számára biztosítjuk a lehetőséget az élethosszig tartó tanuláshoz.
  2. A könyvtárakat a megkerülhetetlen helyekké tesszük az információt keresők számára.
  3. Ajánlások kidolgozása és a forrásokhoz való hozzáférés biztosítása révén segítjük, hogy a könyvtárhasználók önállóvá váljanak az információ-keresésben és a kutatásban.
  4. Releváns információkat biztosítunk az üzleti élettel, a munkahely-kereséssel és más, munkával kapcsolatos témákkal kapcsolatban mindenkinek, akinek erre van szüksége.
  5. Biztosítjuk a felhasználók hozzáférését mindazokhoz a forrásokhoz, amelyek segítik a foglalkoztatást és a munkavállalást, a vállalkozást, az üzletfejlesztést.
  6. A könyvtári gyűjteményeket további könyvekkel és online adatbázisokkal bővítjük az egészség, a jól-lét témájában, s segítjük az emberek ezekkel kapcsolatos információ-keresését.
  7. Források, tájékoztatók, rendezvények és programok révén segítjük az egyének egészséges életmódját.
  Közösség és kultúra
  1. A helyi és nemzeti partnerekkel együttműködésben a közkönyvtárakat a helyi közösségek központjaivá, civil és kulturális helyeivé tesszük.
  2. Támogatjuk a közösségeket és a civil részvételt a helyi közösségi élet minden területén.
  3. Megerősítjük a közkönyvtáraknak mint a helyi önkormányzatok képviselőinek szerepét a nyilvánosság számára.
  4. Összegyűjtjük, feltárjuk és értékként kezeljük a helyiek és közösségeik kulturális örökségét, s nemzeti digitális programok segítségével támogatjuk és népszerűsítjük a helytörténeti kutatást, a helyi gyűjteményeket és archívumokat.
  Infrastruktúra és szolgáltatások biztosítása
  1. A nemzeti Public Library Standards and Bechmarks dokumentumot a modern társadalom szükségleteihez szabjuk.
  2. A vízió megvalósítása érdekében kiterjesztjük a tőkeépítési programot.
  3. Biztosítjuk, hogy minden egyes könyvtár optimális, felhasználóbarát nyitvatartási időben várja a közösség tagjait.
  4. További 100 könyvtárra kiterjesztjük a My Open Library programot**.
  5. Megszüntetjük a késedelmi díjat és a bírságokat, s közben egyéb, a könyvek visszakerülését és a gyűjtemények védelmét elősegítő - nem pénzügyi - megoldásokat keresünk.
  6. Automatikus, egyetemes könyvtári tagsági rendszert vezetünk be.
  7. IKT infrastruktúra-fejlesztéssel támogatjuk új innovatív szolgáltatások bevezetését.
  8. Helyi és nemzeti partnerekkel való együttműködésben digitális tanulási központokat és innovatív tereket alakítunk ki az erre alkalmas könyvtárakban, ahol a legújabb technológiákkal ismerkedhetnek meg a felhasználók.
  9. Dizájnerekkel, szoftverfejlesztőkkel és gyártókkal együtt tréningeket szervezünk és segédleteket készítünk az új innovatív technológiát elsajátításához - mind a könyvtárosok, mind pedig a nagyközönség számára.
  10. Továbbfejlesztjük és egyszerűsítjük a Library Management System használatát.
  Könyvtári Team
  1. Folytatjuk és továbbfejlesztjük könyvtár-vezetőknek és könyvtárosoknak szóló képzési programjainkat.
  2. Egy kellően rugalmas struktúrát hozunk létre a könyvtárosok hálózatán belüli kommunikáció támogatására.
  Promóció és marketing
  1. Nemzeti és helyi promóciós és marketing tervet készítünk.
  2. Új kapcsolatokat építünk a helyi közösségekkel és szervezetekkel, illetve a régieket megerősítjük annak érdekében, hogy megmutassuk és támogassuk a könytvárak mint vibráló közösségi helyek, kulturális és tanulási központok szerepét.
  Gyűjtemények
  1. Speciális programok révén biztosítjuk, hogy a stratégia időszaka alatt évente minimum 4 euró/fő álljon a könyvtárak rendelkezésére beszerzésre.
  2. Új, a teljes könyvtári hálózatot érintő politikát dolgozunk ki a gyűjteményfejlesztésre.
  3. Bővítjük a digitális forrásokhoz való hozzáférést, beleértve az e-könyveket és az online forrásokat is,
  Finanszírozás
  1. A Nemzeti Fejlesztési Program 2018-2027 keretében biztosítjuk a helyi önkormányzatok számára a szükséges forrásokat; más forrásokból pedig az épületeket, a technológiát és a szolgáltatásfejlesztést támogatjuk.
  2. Megvizsgáljuk és lehetőség szerint kihasználjuk az egyéb, jótékonysági támogatásokat.
  Kutatás és fejlesztés
  1. Felülvizsgáljuk a Public Library Standards and Bechmarks című dokumentumot, s megvizsgáljuk a különböző szabványoknak a könyvtárépületek, a szolgáltatások és a források minőségére gyakorolt hatását.
  2. A szolgáltatásfejlesztés jó gyakorlatait, modelljeit európai és tágabb nemzetközi szinten is megosztjuk, így is támogatva a nemzetközi kutatást.
  További részletek és ábrák a stratégiai dokumentumban találhatók.

  * Az angol szövegben ezek a feladatok vállalásként, "We will..." formában szerepelnek, ezért a T/1. formátum használata mellett döntöttem a magyar fordításban.
  ** Vagyis azt, hogy a könyvtárak a hét minden napján (365 nap/év) reggel 8 és este 10 óra között várják a felhasználókat - a törzsidőn kívül önkiszolgáló módban.


  Nincsenek megjegyzések:

  Megjegyzés küldése